Femostonconti 0,5 mg/2,5 mg tabletter, filmdrasjert 84stk

Femostonconti 0,5 mg/2,5 mg tabletter, filmdrasjert 84stk

84 stk


Produktegenskaper (klikk for å se flere produkter):

Innhold: 84.0 stk

Pris per stk: kr 4,24 / stkPrisutvikling | laveste pris

Prisvarsling

Prisvarsel på e-post
Ved å registrere deg her vil du få tilsendt prisvarsler til din epost dersom noen tilbyr produktet til en lavere pris enn dagens. Du kan når som helst avslutte prisvarslingstjenesten.

Laveste priser:

Trykk for å gå til butikk

Vis produktet hos Apotek1
kr 356,10

På lager

Vis produktet hos Farmasiet kr 356,10

Ikke på lager